Bevillinger 2011

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

Det Sociale Område

 

Arbejdermuseet – projektet er delt i mellem Kultur og Social

At støtte udstillingen ”John Kørner. Kvinder til salg” på Arbejdermuseet i København 27. august – 29. december 2011. Den overordnede udstillingsidé er at fremsætte en aktuel kommentar – fra kunstens position – til problemet trafficking og derigennem søge at få et nyt publikum i tale. En bog vil ledsage udstillingen. John Kørner f. 1967 er én af de mest interessante yngre kunstnere på den danske kunstscene i disse år. 

d.kr. 168.500

 

Baghusskolen

At støtte kursusafgift til AOF i 5 år for 10 unge ”psykisk sårbare”, sådan at de kan deltage i undervisning på Baghusskolen i maler- og tegnekunst (max 6 elever ad gangen). Jeppe Kruse, som underviser, har en solid baggrund, idet han tidligere har været leder af Kunstcentret på Sct. Hans, som Oak har støttet i to tidligere bevillinger.

d.kr. 125.000

 

Boligselskabet – Holstebro

At støtte opretholdelse af Trekantens Pigeklub i Holstebro. Klubbens intention er primært at tilbyde et fristed for 2-sprogede piger og gennem læring at udvide deres horisont om det omkringliggende samfund og om, hvilke muligheder, der findes for dem. 

d.kr. 198.000 (2 år)

 

Det Grønlandske Hus

At støtte indkøb af diverse maskiner og udsugningsanlæg m.m. til brug i på malerværksted, skindværksted og stensliberi på Værestedet Qiperoq i København, som er et sted, der i særdeleshed benyttes af udsatte grønlandske personer i Danmark. 

d.kr. 136.400

 

Etniske Minoritetskvinder

At støtte lønudgifter i forbindelse med ansættelse af en projektkoordinator i Etniske Minoritetskvinders Råd til at udvikle og koordinere den frivillige indsats i en anonym og professionel telefon- eller e-mail rådgivning (som er gratis) for minoritetskvinder om familierelaterede problemstillinger, civile og sociale rettigheder, social isolation, uddannelse, arbejdsmarked mv.

d.kr. 300.000

 

Familieambulatorium

At støtte udgifter til ansættelse af en økonomisk uddannet rådgiver på Familieambulatoriet i Region Syddanmark – Odense Universitetshospital - til at vejlede, rådgive og undervise gravide og småbørnsfamilier med et nuværende eller tidligere overforbrug af alkohol og rusmidler sådan de bliver i stand til at styre deres økonomi.

d.kr. 900.000 (2 år)

 

Krisecenter Odense

At støtte udgifter til udvikling og afprøvning af en metode til rehabilitering af kvinder, der oplever vold i nære relationer. Kvinderne kommer på krisecenter i Odense. Rehabiliteringen har som mål, at den voldsramte kvinde får bearbejdet de voldsoplevelser, der præger hendes liv, sådan at hun får genskabt et selvstændigt og meningsfuldt liv for sig og sine børn. 

d.kr. 1.310.000 (2 år)

 

KVINFO

At støtte udgifter til videreførelse af KVINFOs Mentornetværksmodel via internationale partnerskaber, som skal brede modellen ud til Europa og Mellemøsten. Mere specifikt støttes udgifter til datastrukturændring, kopiering og engelsk oversættelse af databasen samt oversættelse af håndbøger og kursusmateriale til engelsk, således at det er let at bruge for andre lande og sprog.

d.kr. 412.000

 

MICA Productions Aps

At støtte udgifter til ”Tryghed i Hjemmet”, som er en landsdækkende undervisningskampagne på skoler rundt i Danmark, med det formål at oplyse og uddanne unge i at håndtere problemstillinger, som opstår i hjemmet. Undervisningsmaterialet bliver produceret og fordelt til skolerne og vil blive fulgt op af en dialog-rejse til skolerne med visning af film og drøftelse af problemstillingerne.

d.kr. 584.000

 

Mælkebøtten

At støtte udgifter til at etablere en klub – HængeUdStedet – for unge i alderen 13-19 år, som er bosat i Brønderslev kommune, hvor der er en stor koncentration af indbyggere med svære problematikker. Ønsket er at skabe et miljø, hvor de unge kan møde voksne og unge rollemodeller, der kan anspore dem til uddannelse og mønsterbrud. 

d.kr. 1.244.040 (2 år)

 

Møltrup Optagelseshjem

At støtte udgifter til etablering og indretning af pølsemageri og gårdbutik i tidligere hestestald på Møltrup Optagelseshjem. Hensigten er at kunne tilbyde beboerne et nyt, meningsfyldt arbejde for at de derigennem kan øge deres selvværd og dermed få større mulighed for at komme videre i livet – uden misbrug af alkohol eller andet. 

d.kr. 1.097.762

 

NABO

At støtte udgifter til renovering i Værestedet NABO. Ved at samle køkken og cafeområde gøres lokalerne mere lyse og venlige og tillige handicapvenlige. Derudover vil den meget nødvendige renovering give brugerne troen på, at de får 1. prioritet. Lokalerne bliver besøgt dagligt af mellem 40 og 50 brugere (fortrinsvis kvinder).  

d.kr. 338.900

 

PsykiatriFondens Børnegrupper

At støtte etablering af en række samtalegrupper i PsykiatriFonden for børn/unge fra 12-16 år, der lever med forældre, der er diagnosticerede som psykisk syge. Formålet med PsykiatriFondens børnegrupper er at støtte børnene via information, rådgivning og samvær for at mindske oplevelsen af stigmatisering, ensomhed og risikoen for at udvikle psykosociale problemer senere i livet som følge af forældrenes sygdom. 

 d.kr. 109.143

 

Pensionatet Stormly

At støtte etablering af gårdmiljø, kælderfaciliteter og dørlåsesystem i ejendommen ”De Skæve boliger”, som er en ejendom i Esbjerg med 11 nyrenoverede lejligheder, som skal fungere som udslusningssted for i kvinder som i særlig grad er udsatte. 

d.kr. 791.250

 

 

Randers Krisecenter

At støtte udgifter til forbedring af gårdhave og legeplads til gavn for kvinder og børn, der bor på Randers Krisecenter.

d.kr. 204.750

 

Rigshospitalet

At støtte aflønning af 2 socialpædagoger på Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Videncenter i forbindelse med at udvikle socialpædagogiske metoder og afprøve, hvordan disse virker. Gennem omsorg og læring kan man styrke unge patienter til at håndtere livskriser i forbindelse med kronisk og/eller alvorlig sygdom. Målet er, at de unge oplever helbredsmæssig og psykosocial trivsel og udvikling i ungdomsårene trods sygdom og langvarig indlæggelse. 

d.kr. 1.450.000 (3 år)

 

Røde Kors – Sundhedsklinik

At støtte udgifter til Røde Kors’ etablering af en sundhedsklinik til udokumenterede migranter, sådan at denne særlige sårbare gruppe mennesker sikres adgang til sundhedsydelser, hvilket opleves som en humanitær og moralsk forpligtelse overfor mennesker, som opholder sig i Danmark. 

d.kr. 2.540.000

 

Ungdommens Røde Kors

At støtte udgifter til spredning af Ungdommens Røde Kors' succesrige ferielejrkoncept til flere og nye målgrupper blandt udsatte børn og unge i Danmark samt til udvikling af sundhed som strategisk metode i det frivillige sociale arbejde. 

d.kr. 2.250.000 (2 år)

 

 Det Kulturelle Område

 

Arbejdermuseet

At støtte udstillingen ”John Kørner. Kvinder til salg” på Arbejdermuseet i København 27. august – 29. december 2011. Den overordnede udstillingsidé er at fremsætte en aktuel kommentar – fra kunstens position – til problemet trafficking og derigennem søge at få et nyt publikum i tale. En bog vil ledsage udstillingen. John Kørner f. 1967 er én af de mest interessante yngre kunstnere på den danske kunstscene i disse år.

d.kr. 168.500

 

ARoS

At støtte udstillingen ”Modernisme – Maleriets fornyelse 1906-42” på ARoS AarhusKunstmuseum. Udstillingen sætter dansk modernisme på dagsordenen, forskningsmæssigt og udstillingsmæssigt i såvel national som international sammenhæng.

d.kr. 1.200.000

 

Cecilie Manz

At støtte designer Cecilie Manz’ (f.1972) separatudstilling i Maison du Danemark, Paris 14. juni-17. juli 2011. Der er tale om en udstilling baseret på eksperimenter med forskellige materialer og funktionaliteter, som vil vise processen bag tilblivelsen af design. 

d.kr. 125.000

 

 

Concerto Copenhagen

At støtte Concerto Copenhagen's formål som er at øge og fortsætte sin koncertaktivitet og manifestere sin tilstedeværelse i Danmark udenfor København. Dette lader sig kun gøre ved at nærme sig de mindre arrangører, der imidlertid ikke har budgetter, der tillader at betale Concerto Copenhagen den fulde kostpris.

d.kr. 1.200.000

 

Den Frie Udstillingsbygning

At støtte udgifter til renovering af Den Frie Udstillingsbygnings facader i form af aftagning af plastikmaling og nymaling med den korrekte og autentiske malingstype og farve, sådan at bygningen vil fremtræde, som den oprindelig så ud.

d.kr. 1.115.161

 

 

Den Hirschsprungske Samling

At støtte udgifter til ny moderne formidling på Den Hirschsprungske Samling i form af en multimedieguide, som publikum kan tage med rundt i samlingen samt en rigt illustreret bog, der kan læses hjemme eller på museet. Alt dette i forbindelse med Den Hirschsprungske Samlings 100 års jubilæum i 2011.

d.kr. 1.281.034

 

Det Kongelige Bibliotek

At støtte udgifter til at skabe ny belysning af kunstneren Per Kirkebys (f. 1938) store loftsmaleri i Det Kongelige Bibliotek, som vil være med til at fremhæve den visuelle helhedsoplevelse af værket.

d.kr. 400.000

 

Det Nationalhistoriske Museum

At støtte honorar til kunstneren Niels Strøbæk (1944) i anledning af hans portrætmaling af 3 generationer: Dronning Margrethe II, hendes søn Kronprins Frederik og hendes barnebarn, Prins Christian. Portrættet vil blive ophængt på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i anledning af Dronning Margrethe’s 40-års regeringsjubilæum.

d.kr. 1.000.000

Fælleskonserveringen

At støtte udgifter til anskaffelse af et stort lavtryksbord til konservering af malerier i store formater til Fælleskonserveringen, som er et konserveringsværksted ejet af 57 danske museer. Værkstedet og dets funktioner indenfor konservering har stor betydning for museerne og deres udstillinger.

d.kr. 204.794

 

Kunsten, Aalborg

At støtte erhvervelse og installering af en permanent interaktiv vandskulptur ”Water Pavilion” af den danske kunstner Jeppe Hein (f. 1974) til museet KUNSTEN’s skulpturpark – Museet for Moderne Kunst, Aalborg.

d.kr. 1.000.000

 

Kunstmuseet i Tønder

At støtte afholdelse af en retrospektiv udstilling med billedkunstner Kehnet Nielsen (f. 1947). Kehnet Nielsens værker er så tungtvejende og så væsentlig en del af dansk kunsthistorie, at en forskningsbaseret udstilling er velbegrundet. Et bogværk vil ledsage udstillingen.

d.kr. 100.000

 

Københavns Drengekor

At støtte Københavns Drengekors koncertturne til Indien og Sri Lanka i 2011. Der er planlagt koncerter mellem den 27. april – 13. maj i seks forskellige steder i de to lande. Koret håber i lighed med tidligere koncertturne til Singapore og Australien, at turneen vil kunne danne grobund for værdifuldt koncertsamarbejde fremover også i Indien og Sri Lanka.

d.kr. 170.000

 

Musikanmelderringen

At støtte opretholdelse af de danske klassiske musikanmelderes arbejde med uddeling af to priser til særligt fremtrædende og lovende unge kunstnere inden for den klassiske musiks felt ved en priskoncert i Tivolis Koncertsal i årene 2012 – 2014. Prismodtagerne er forpligtet til at kvittere for priserne ved at optræde som solister med Tivolis Symfoniorkester.

d.kr. 180.000

 

Ordrupgaard

At støtte monografisk udstilling ”Helene Schjerfbeck” på Ordrupgaard i forbindelse med at præsentere den finske kunstner Helene Schjerfbeck for første gang i Danmark. Helene Schjerfbeck er en af nordens store kvindelige malere. I forbindelse med udstillingen vil der blive udgivet et rigt illustreret katalog.

d.kr. 800.000

 

Statens Museum for Kunst

At støtte udstillingen Toulouse-Lautrec (1864-1901) ”Den menneskelige komedie”. Udstillingen vil omfatte ca. 120 værker, fortrinsvis de helt centrale litografiske værker fra egen samling, suppleret med indlån af tegninger, plakater og malerier. Udstillingen er tænkt som en udvidelse af den udstilling, som Kobberstiksamlingen i samme tidsrum vil have af kunstnerens grafiske arbejder beroende i museets samling. Udstillingen vil blive ledsaget af et større katalog.

d.kr. 1.500.000  

 

 

 

 Stoense Kirke

At støtte afholdelse af sommerkoncerterne 2011 i Stoense Kirke. Formålet er at videreføre den langvarige koncerttradition, som bidrager til at styrke den klassiske musik og til at hente førende internationale kunstnere til Danmark. Den 34. sæson byder på i alt 5 koncerter.Bl.a. Belcea-kvartetten og tenoren Mark Padmore.

d.kr. 150.000

 

Utzon Center

At støtte udstillingen med den amerikanske skulptør, havekunstner og arkitekt Michael Singer på Utzon Center i Aalborg. Utzon Centret er et kultur- og videnscenter, som er tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon (1918 - 2008).

d.kr. 100.000

 

Viborg Domkirke

At støtte udgifter til renovering af indgangsparti i Viborg Domkirke. Kunstneren Maja Lisa Engelhardt (f.1956) er blevet valgt til at udføre en bronzeport, som skal erstatte den eksisterende egetræsdør i domkirkens hovedportal mod vest. 

d.kr. 1.300.000