Bevillinger 2018

 

Aalborg Kommune, Det specialiserede Døgntilbud Stjernehusene – d.kr. 224.500 (1 år)

At bygge en ny legeplads til Stjernehusene, som er et specialiseret døgntilbud beliggende i Nordjylland.

 

Antidote Denmark – d.kr. 347.000 (2 år)

At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.

 

Bryd Tavsheden – d.kr. 2.546.145 (3 år)

At etablere en Youtube kanal for unge og børn som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.

 

Den selvejende institution dagbehandlingsskolen Isbryderen – d.kr. 300.000 (1 år)

At købe en minibus til Isbryderen, som er en skole for de elever, der ikke kan rummes i det almene skolesystem eller dets specialtilbud.

 

Danmarks Forsorgsmuseum – d.kr. 680.639 (1 år)

At støtte udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum og Ringsted Krisecenter samt støtte undervisningsmateriale med fokus på kvinder og børn som flygter fra vold i hjemmet.

 

Danner – d.kr. 564.000 (1 år)

At støtte kortlægning af seksuel vold i nære relationer.

 

Den fælleskommunale forening – Kommuneqarfik Sermersooq – d.kr. 5.000.000 (3 år)

At støtte et løft af alle grønlandske læreres kompetencer samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland.

 

Det Blå Sted – d.kr. 913.288 (3 år)

At støtte et værested i Århus, som hjælper socialt udsatte til at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.

 

Fonden for Socialt Ansvar – d.kr. 6.000.000 (3 år)

At styrke Fonden for Socialt Ansvar, som er en paraplyorganisation for NGO-organisationer, i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.

 

Frivilligforeningen Værestedet Perronen – d.kr. 300.000 (1 år)

At renovere udendørs faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.

 

Fundamentet – d.kr. 785.830 (2 år)

At støtte Fundamentet i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.

 

Hjem til Alle Alliancen – d.kr. 1.586.000 (3 år)

At støtte NGO organisationen Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder.


Horsens Krisecenter for Mænd – d.kr. 667.047 (1 år)

At støtte Horsens Krisecenter for mænd i dets arbejde med at støtte mænds sociale udfordringer enten i forbindelse med, at de blevet skilt eller at de har udøvet/blevet udsat for vold af enten fysisk eller psykisk karakter. 

 

Kommune Kullajeq – Sanasa – d.kr. 1.096.325 (2 år)

At introducere unge til håndværksfag og forberede dem til erhvervsskoler i Sydgrønland, samt gennemføre flere murmalerier i kommunens større byer.

 

Kommuneqarfik Sermersooq – d.kr. 1.231.820 (1 år)

At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland samt et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.

 

Klinisk retsmedicin, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet – d.kr. 120.000 (1 år)

At sikre mentalt og ikke bare medicinsk optimale undersøgelsesrum for personer, der bliver retslægeligt undersøgt på Retsmedicinsk institut, København.

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) – d.kr. 7.450.000 (3 år)

At støtte videreudvikling og fortsættelse af LOKKs sekretariat, der er sekretariat for krisecentrene i Danmark.

 

Livets Lone v/Lone Wernblad – d.kr. 100.000 (1 år)

At støtte musikoplevelser på en række krisecentre og hospitaler rundt i hele landet. Formålet er at styrke især børn men også deres mødre i en svær situation.

 

Mændenes Hjem – Café Klare – d.kr. 1.000.000 (1 år)

At støtte Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder.

 

Landsforeningen for psykisk sundhed – SIND – d.kr. 226.800 (1 år)

At støtte oversættelse fra dansk til grønlandsk samt tilpasning til den grønlandske hverdag af flere pjecer der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser samt det at være psykisk syg og pårørende til en.

 

Sportsklubbernes Venner – d.kr. 290.000 (1 år)

At støtte re-etablering af en skilift i Qaqortoq i Sydgrønland.

 

SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave – d.kr. 1.800.000 (3 år)

At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne vil blive bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre en indtjening.

 

Taskforce (Dansk Stalking Center) – d.kr. 776.200 (2 år)

At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden i boligområder, arbejdspladser og andre netværk, omkring hvordan man kan stoppe volden.

 

Vesterbro Maduddeling – d.kr. 991.280 (1 år)

At støtte Vesterbro Maduddeling der uddeler overskudsmad fra supermarkeder til fattige familier.