Bevillinger 2015

 

Asyl Dialog Tanken – Trampolinhuset

 

At støtte Trampolinhuset, som er et dagcenter i København for asylansøgere. Denne bevilling vil være med til at udvikle et program for kvindelige asylansøgere og flygtninge. 

 

d.kr. 940.000

 

 

Danish Doc Production Aps

 

At støtte dokumentarfilmen ”Mit liv som handlet kvinde”, baseret på en handlet kvindes egne optagelser. Filmens formål er at vise sammenhængen mellem prostitution og menneskehandel og beskrive de høje omkostninger, handlede kvinder må betale hele deres liv igennem.

 

d.kr. 300.000

 

 

Dansk Stalking Center

 

At etablere og støtte Dansk Stalking Center i København hvis formål er at hjælpe ofre for stalking ved intervention, rådgivning og forskning. Centeret arbejder på at opnå bedre viden om, hvordan man bedst kan respondere på stalking både som offer og som professionel medarbejder. 

 

d.kr. 4.000.000 (2 år)

 

 

Foreningen Det Sociale Netværk

 

At finansiere projekt ”Byg Bro”, som er en indsats målrettet ny-ankomne flygtninge i Danmark. Et frivilligt korps af herboende flygtninge trænes som mentorer, for at de kan støtte de ny-ankomne flygtninge. 

 

d.kr. 1.000.000 (3 år)

 

 

Foreningen Grønlandske Børn

 

At støtte et børnebisidderkorps i Grønland som sikrer, at grønlandske børn, når de møder de sociale myndigheder, altid vil være ledsaget af en voksen. 

 

d.kr. 934.000 (3 år)

 

 

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern

 

At støtte udgifter til gratis tandlægebesøg for hjemløse, misbrugere og andre udsatte borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Behandlingen vil hjælpe brugerne til at opnå større fysisk og socialt velvære. 

 

 d.kr. 170.610

 

 

High:Five Fonden

 

At støtte etablering af High:Five fond hvis opgave er at assistere landets virksomheder med at etablere job og uddannelse til tidligere fængslede og andre marginaliserede unge. 

 

d.kr. 150.000

 

 

Joan-Søstrene

 

At støtte Joan-Søstrene, som er en gruppe kvinder, der hjælper og rådgiver kvinder, der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller sexuel chikane. I forbindelse med deres 40 års jubilæum ønsker de at afholde en konference, udvikle kampagner og opgradere deres viden. 

 

d.kr. 175.000

 

 

Kofoeds Skole

 

At støtte etablering af Kofoeds Skole i Nuuk i Grønland for at kunne hjælpe marginaliserede grønlændere som bor eller vender tilbage til Grønland. Initiativet søger samtidig at opbygge og styrke de sociale medarbejderes og NGO’ernes kompetencer.

 

d.kr. 6.000.000 (3 år)

 

 

Kvindehuset i Lyngby

 

At købe inventar til værelser i Kvindehuset i Lyngby, som flytter til nye og bedre faciliteter. Kvindehuset er et kvindekrisecenter og i de nye lokaler vil der være plads til 14 kvinder med eller uden børn. 

 

d.kr. 469.990

 

 

Lindholm IF

 

At etablere en kunstgræsbane til fodbold i Nørresundby. Nørresundby er en by med mange indvandrerbørn, og der er et behov for at styrke integrationen. Banen vil styrke muligheden for at opbygge et fællesskab.  

 

d.kr. 2.200.000

 

 

LivaRehab

 

At støtte LivaRehab, som er en organisation der tilbyder rehabiliteringstilbud til kvindelige prostituerede i København, i at opbygge en social-økonomisk virksomhed hvor kvinderne kan arbejde med design og salg af smykker. 

 

d.kr. 1.707.000 (2 år)

 

 

LOKK 

 

At støtte Task force (faciliteret af LOKK) hvis formål er at nedbryde tabuer omkring partnervold eller vold i nære relationer i lokalsamfundet. 

 

d.kr. 500.000 (2 år)

 

 

Muhabet København

 

At støtte forankring af Muhabet som er et værested i København for psykisk syge og traumatiserede mennesker især med fokus på flygtninge og indvandrere. Forankringen handler dels om driftsstøtte i 2 år, dels etablering og istandsættelse af nye lokaler og dels ansættelse af administrativ medarbejder til nye initiativer.

 

d.kr. 3.239.470 (2 år)

 

 

Reden International

 

At støtte Reden International i København til at finansiere årsløn til en rumænsk socialarbejder. Reden International er en uafhængig organisation, som kæmper imod trafficking og støtter kvindelige prostituerede og ofre for trafficking. 

 

d.kr. 970.000 (2 år)

 

 

Røde Kors

 

At støtte Røde Kors’ sundhedsklinikker for udokumenterede migranter i København og Århus. Klinikkerne som drives af frivillige fagpersoner inden for sundhedsområdet, er de eneste steder i landet, som tilbyder sundhedsydelser så som tandbehandling, vaccination af børn og almindelig lægebehandling til denne udsatte gruppe. 

 

d.kr. 2.498.850 (3 år)

 

 

Sankt Lukas Stiftelsen

 

At støtte det første børnehospice i Danmark. Hospicet har fået navnet ”Lukashuset”. Lukashuset er et sted for børn med livstruende eller terminale sygdomme. Her kan de modtage palliativ behandling, mens de er omgivet af familie i et varmt og fredfyldt miljø.

 

d.kr. 3.400.000 (2 år)

 

 

Sehested Media Aps

 

At støtte Sehested Media Aps i dets arbejde for at skærpe opmærksomheden omkring dysleksi. Organisationen yder såvel støtte til dysleksiske som til ikke-dysleksiske personer, når de møder udfordringer i deres dagligdag. 

 

d.kr. 245.000

 

 

SISU og Dansk Røde Kors

 

At støtte udgifter til at afholde en Sport Camp (uge 42) for flygtningebørn i alderen 8 til 16 år. Flygtningebørnene opholder sig til daglig i de fire Røde Kors Centre på Sjælland. 

 

d.kr. 150.000

 

 

Skibby Kirke

 

At finansiere køb af et digitalt kirkeorgel til Skibby Kirke i Frederikssund. Som i andre yderområder arbejder kirken her hårdt på at bevare sociale og kulturelle muligheder i lokalområdet ved at være et lokalt samlingssted.

 

d.kr. 150.000. 

 

 

Vor Frue sogn

 

At støtte Den Sorte Gryde i København som hver dag uddeler gratis mad til omkring 80 hjemløse. Den Sorte Gryde hjælper også hjemløse til at finde jobs. 

 

d.kr. 200.000