Bevillinger 2014

Børnehuset Siv

At støtte udgifter til aktiviteter i Børnehuset SIV som er en institution udelukkende for alvorligt syge børn. Aktiviterne skal være for den alvorligt syge sammen med sin familie og kan være: materialer til kreativ leg, udflugter og workshops der danner netværk mellem familierne.

 d.kr. 140.000

 

Børns Vilkår

At støtte Børns Vilkårs indkøb af nyt IT-udstyr og inventar for at kunne optimere rammerne for både deres frivillige og deres ansatte. Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation som tilbyder hjælp og rådgivning til børn, især udsatte børn gennem deres Børnetelefon.

d.kr. 300.000

 

Café Klare

At støtte udgifter til ansættelse af en madkoordinator til Café Klare som er en Natcafé for hjemløse kvinder i København. Måltidet giver mulighed for socialt samvær, overskud og deraf følgende større livskvalitet for disse kvinder.

d.kr. 794.350 over 2 år

 

Foreningen Be Free

At støtte delvis aflønning af leder til Foreningen Be Free, som er et socialt værested for unge, utilpassede i Roskilde. Street art indgår som et vigtigt element.  

d.kr. 145.080

 

Foreningen Frida Kahlo Huset

At støtte udgifter til videreførelse af den socialøkonomiske virksomhed "Frida Kahlo Huset" i Århus. Huset tilbyder en vifte af tilbud til sårbare, unge kvinder mellem 18 og 26 år. Bevillingen skal bruges til at konsolidere projektet og  gøre det økonomisk bæredygtigt.  

d.kr. 1.357.169 over 2 år

 

Gadejuristen

At støtte udgifter til etablering af et 3-årigt retshjælpsprojekt "Gadejuristen" i København, hvor jurister om natten tilbyder migrantgadefolk juridisk og praktisk hjælp til deres problemer og sætte fokus på de vilkår, som de lever og arbejder under i Danmark.  

d.kr. 2.118.000 over 3 år

 

Hansen & Pedersen film og fjernsyn

At støtte produktion af en dokumentarfilm om prostitution "Bonnies liv" samt undervisningsmateriale til filmen. Filmen handler om en kvindelig prostituerets liv og det er et ønske, at filmen skal være med til at modvirke tendensen til at flere og flere unge - især udsatte unge bliver tiltrukket af miljøet som både kunder og prostituerede.  

 d.kr. 1.000.000

 

Hortons Hovedpineforening

At støtte udgifter til afholdelse af et seminar "Smerteweekend" for de 50 hårdest ramte Horton patienter og deres pårørende. Horton Hovedpine er invaliderende anfald som udover den fysiske smerte har store økonomiske og sociale omkostninger.  

 d.kr. 109.000

 

ISHTAR - de etniske rødstrømper

At støtte udgifter til at etablere en socialøkonomisk kantine/catering ISHTAR på Nørrebro i København, som skal drives udelukkende af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet vil medvirke til at øge kvindernes kompetencer, deres arbejdsmarkedserfaring, give dem selvtillid og derigennem afhjælpe deres sociale isolation.  

 d.kr. 960.000 over 2 år

 

Kirkens Korshær i Århus

At støtte Kirkens Korshær i Århus i at etablere en varmestue for den særligt udsatte gruppe af grønlændere, der bor i stor-Århus - med særligt fokus på at sikre de unge kvinder en indsats, der bringer dem videre i livet og ud af deres misbrug.  

 d.kr. 562.388

 

Kontaktcenter Klippen

At støtte Kontaktcenter Klippen som er et værested for hjemløse, misbrugere og prostituerede på Vesterbro i København. Midlerne skal dels gå til en medarbejder, som skal køre rundt på de pladser, hvor de hjemløse, misbrugerne og de prostituerede opholder sig, dels til maduddeling og andre arrangementer.  

 d.kr. 250.140

 

Krisecenter for Kvinder

At støtte udgifter til etablering af legeplads og have i Krisecenter for kvinder i Aalborg. Haven skal være et fælles aktivitetsprojekt for kvinder, børn, personale og frivillige. Det er dokumenteret, hvor stor betydning naturen har på mennesker - både til at opnå ro men også til at komme af med energi.

 d.kr. 294.000

 

Mary Fonden

At støtte Mary Fondens projekt om at reducere vold i hjemmet i Grønland. Dette skal ske ved at understøtte og kapacitetsopbygge de syv krisecentre i Grønland. Projektet skal styrke voldsudsatte kvinder og børn, optræne medarbejderne på krisecentrene, sikre vidensdeling og opkvalificere lokale fag-personer.  

 d.kr. 5.400.000 over 3 år

 

Missionen blandt hjemløse

At støtte Gartneri Offside som er en afdeling af Missionen blandt Hjemløse i København. Støtten skal anvendes til at forbedre forholdene omkring gartneriet, som benyttes af Projekt Offside, der er et socialpsykiatrisk værested. Brugerne får meningsfuldhed ved at indgå i et arbejdsfællesskab og kan evt. motiveres til at søge mere ordinære jobs. 

 d.kr. 359.000

 

Mændenes Hjem

At støtte udgifter til et nyt låsesystem samt inventar til nyrenoverede herbergsværelser på Mændenes Hjem. Mændenes Hjem er et socialt- og sundhedsfagligt tilbud for hjemløse og socialt udsatte borgere i København.  

d.kr. 208.626

 

Mødestedet Sind Skive

At støtte Mødestedet Sind i Skive som er et værested og aktivitetssted for psykisk syge og psykisk sårbare mennesker og andre med ringe netværk (især unge). Man ønsker at udvide åbningstiden og de aktiviteter, der findes og tilbyde de psykisk svage unge at være med i et fællesskab med raske unge (de frivillige) og derigennem knytte nye venskaber og forhindre hjemløshed.

d.kr. 131.600

 

Mødrehjælpen af 1983

At støtte etablering af Mødrehjælpen i Aalborg. Mødrehjælpen tilbyder gratis, professionel og anonym rådgivning til typisk enlige mødre, som er havnet i svære situationer i forbindelse med eks. skilsmisse, samværssager, beskæftigelse og sygdom.

 d.kr. 5.000.000

 

Møltrup Optagelseshjem

At støtte køb af en dobbeltdækkerbus, der skal fungere som "socialøkonomisk job-generator" for en gruppe udsatte mænd fra Møltrup Optagelseshjem. Bussen skal fungere som en rullende café mm. og skal betjenes og drives af de udsatte mænd fra Møltrup i samarbejde med lokale mindre virksomheder.

 d.kr. 950.000

 

Projekt UDENFOR

At støtte Projekt UDENFOR hvis fokus er opsøgende og udgående gadeplansarbejde blandt unge hjemløse i København. Støtten skal skabe et brugerdrevet projekt, som især unge hjemløse kan se sig selv i, hvor de deltager aktivt, lærer nyt og oplever medbestemmelse, samtidig med at Projekt UDENFOR opbygger erfaringer til det videre arbejde.

 d.kr. 2.753.000 over 3 år

 

Sfinx Film/Tv Aps

At støtte udgifter til Sfinx Film/Tv's udbredelse/cirkulation af dokumentarfilmen "Voldtægt som Krigsvåben", således at den kan bruges til oplysning og terapi. Der skal fremstilles en DVD af filmen med supplerende ekstra materialer til undervisningsbrug, som vil blive distribueret til interessegrupper, foreninger og enkeltpersoner - gratis. Selve produktionen af filmen "Voldtægt som Krigsvåben" blev støttet af Oak Denmark i 2012.

 d.kr. 299.850

 

Sorggrupper for børn og unge i Holstebro 

At støtte udgifter til at hjælpe børn og unge i Holstebro og omegn videre i deres liv efter, at de har mistet et nærtstående familiemedlem. Der vil være tale om 2 samværs- og samtalegrupper for hhv. 8-12 årige og 9-17 årige.

 d.kr. 110.000

 

Støtteforeningen for Café Tumling 

At støtte fortsættelse af Café Tumlings arbejde på 4 cafeer i Nordjylland (2 i Aalborg, 1 i Vrå og 1 i Frederikshavn). Café Tumling er et mødested for forældre, som har haft et misbrug (typisk enlige mødre), hvor de kan komme med deres små børn/spædbørn og møde forældre i samme situation. Her kan de skabe et netværk og få gode råd af den frivillige, professionelle, der bemander caféen.

 d.kr. 124.000

 

The Night Light Café 

At støtte lønudgifter til projektleder samt honorar til medarbejdere i The Night Light Café i København. Caféen er for nigerianske kvinder i prostitution, som her finder et pusterum fra gaden.

 d.kr. 311.000

 

Værestedet Muhabet Århus 

At støtte Muhabet - et værested i Århus for psykisk syge og sårbare kvinder og mænd - specielt med fokus på flygtninge/immigranter - i at kunne mobiliseres og udvikles til at blive en bæredygtig kerneforretning.

 d.kr. 400.000

 

Værestedet Perlen 

At støtte udgifter til at fastholde lønnet personale og støtte driften af Værestedet Perlen (del af KFUM's sociale arbejde) i Nykøbing Mors over en tre-årig periode.

 d.kr. 730.000 over 3 år

 

Østjysk Bolig 

At støtte initiativer omkring "StorbyLandsbyen" i Århus, som består af nye boliger til både hjemløse og "almindelige" beboere. Midlerne skal gå til møbler, dekoration af fælleshus samt forskønnelse af tilkørselsvejen til StorbyLandsbyen. Formålet er at skabe en række fælles aktiviteter og fysiske forhold, der kan sikre integration og øget tolerance mellem de to grupper.

 d.kr. 185.000