Bevillinger 2012 

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

Det Sociale Område 

 

Børnekirurgisk klinik 

At støtte et ugentligt gruppemøde for nybagte mødre, som har født børn, der er alvorligt syge og derfor indlagt på Rigshospitalet gennem længere tid. Gruppen ledes af en hospitalspædagog og en sygeplejerske som vil give råd, vejledning og ideer til styrkelse af mødrenes relation til deres børn og opbygning af netværk mødrene imellem.

 

d.kr. 219.400

 
Børns voksenvenner

At støtte initiativer (events, stande, annoncering etc.) i forbindelse med at skaffe mandlige voksenvenner til organisationen ”Børns Voksenvenner” i Roskilde. Organisationen skaffer mandlige rolle- og identifikationsmodeller til drenge, som savner kontakt med voksne af hankøn. Drengene vokser typisk op hos en enlig mor, som udtrykker dette behov for mandlige rollemodeller. Erfaring fra dette projekt vil kunne anvendes i andre byer efterfølgende.  

  

d.kr. 180.500

 

Café Klare

At støtte udgifter i forbindelse med tidligere åbningstid (sen eftermiddag) på en natcafe for hjemløse kvinder i København. På nuværende tidspunkt er natcafeen åben fra kl. 22.00 om aftenen til kl. 8.00 om morgenen og dette reducerer tilbuddets appeal til de hjemløse kvinder. I stedet tilbringer de natten hos tilfældige bekendte. Muligheden for at komme tidligere på natcafeen er virkelig et sundere alternativ for kvinderne.

 

d.kr. 300.000

 
Daginstitutionen Kongelyset

At støtte udgifter til videreførelse af 3 familiecaféer i henholdsvis Slagelse, Røde Kro og Horsens. Familiecaféerne har været en succes og er af stor betydning for socialt udsatte familier, idet ansatte og frivillige kan rådgive og støtte udviklingen og skabelsen af netværk for forældre såvel som børn i de sårbare familier.  

d.kr. 540.000 (2 år)

 

Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg

At støtte udgifter til etablering af elevator og elevatorhus på Steensenstiftelsen i Flensborg. Institutionen omfatter 16 ældreboliger fordelt på 2 etager og beboerne er ældre fra det danske mindretal i Tyskland. Der er tale om gangbesværede lejere, hvis bevægelsesfrihed vil blive yderst forbedret med en elevator i bygningen.

d.kr. 580.000

Det Grønlandske Hus

At støtte udgifter til en mentorordning for nyankomne grønlændere – benævnt ”KAMMAK” (det grønlandske ord for kammerat). Ved at etablere denne mentorordning, hvor allerede velintegrerede grønlændere fungerer som opsøgende mentorer tilknyttet Det Grønlandske Hus i København, håber man at kunne forebygge og reducere yderligere forekomst af udsatte og hjemløse grønlændere i Danmark.  

d.kr. 450.000 (2 år)

 

Det Kongelige Vajsenhus

At støtte fællesarrangementer afholdt af skoleforeningen for elever og forældre på "Det Kongelige Vajsenhus" i København. Skolen er for forældreløse, børn af enlige forældre, familier med få sociale kontakter og med en sparsom økonomi. I et forsøg på at opbygge et stærkere netværk vil der i en 3-årig periode blive afholdt fællesarrangementer udenfor normal skoletid.

d.kr. 365.000 (3 år)

Dyrehaven – Fremtidens Børnehjem
At støtte udgifter til møbler, inventar og udearealer i forbindelse med etablering af "Fremtidens Børnehjem" i Kerteminde kommune på Fyn. "Fremtidens Børnehjem" er et initiativ, hvis mål er at ændre det typiske offentlige børnehjem med sit stigmatiserende institutionelle præg til et hjem, der signalerer "HJEM" frem for institution. Projektfasen i sig selv er unik, idet børnene på børnehjemmet i betydelig grad har været meddeltagere på alle trin.

d.kr. 5.000.000

 

Foreningen Cancerramte Børn

At støtte udgifter til akut psykologhjælp til familier der lige har mistet et barn med kræft. Foreningen Cancerramte børns erfaring viser, at familier vil være betydeligt bedre rustet til at komme videre i livet, såfremt de får hjælp straks, når de lige står i den øjeblikkelige krise.

 

d.kr. 150.000

 

Foreningen Frida Kahlo Huset

At støtte "Frida Kahlo" Huset i Århus - et socioøkonomisk projekt. "Frida Kahlo" er et hus, der tilbuder en vifte af muligheder for unge, sårbare og marginaliserede kvinder (18-26 år). De unge kvinder er uden uddannelse, på kontanthjælp eller sygedagpenge og har tunge sociale problemer ud over ledighed. Tilbuddene er: Undervisning og opkvalificering i almendannende fag, intern praktik i "Frida Kahlo" Husets Café og ekstern praktik i private firmaer samt en altomfattende vejledning og støtte af uddannede socialpædagoger. 

 

d.kr. 3.124.700

Foreningen mod pigeomskæring

At støtte produktion og udgivelse af en bog om ”Forebyggelse af omskæring af piger”. Bogen vil erstatte en håndbog med det samme emne, som Sundhedsstyrelsen udgav i 1999. Bogen er vigtig i relation til den fortsatte udvikling af forebyggelsesarbejdet og vil være til gavn for alle, som har brug for væsentlig viden om dette område.

 

d.kr. 240.000

 

Foreningen til fremme af aktiviteter i Tunu

At støtte etablering af en multibane til diverse sportsarrangementer i Tasiilaq i Østgrønland. Multibanen vil være offentlig og give idrætsglade børn og unge en ramme for gratis idrætsaktivitet. Multibanen vil delvis blive bygget af unge i Tasiilaq under kyndig vejledning af uddannede håndværkere. Efterfølgende vil de unge, som en del af det sociale projekt, deltage i vedligeholdelsen af multibanen.  

d.kr. 625.000

Forælder Fonden

At støtte ansættelse af deltids socialrådgiver til Forælder Fonden på baggrund af en stigning i antal henvendelser til fonden, således at fonden kan opretholde det niveau for rådgivning, de har i dag. Rådgivningen gives til enlige forsørgere, som har behov for hjælp og vejledning til gavn for deres børns opvækstbetingelser.

d.kr. 795.000 (3 år)

 

Kollegiehuset - Forælder Fonden

At støtte udgifter til bygherrerådgiver, som skal udarbejde en projektbeskrivelse i forbindelse med, at Forælder Fonden ønsker at opføre et kollegiehus til enlige forældre, som er under uddannelse. Projektbeskrivelsen skal danne grundlag for en endelig ansøgning om støtte til det samlede byggeri.

d.kr. 350.000

Kofoeds Skole

At støtte udgifter til aktiviteter udenfor normal åbningstid på ”Kofoeds Skole” i Aalborg i et forsøg på at fremme integrationen af skolens socialt udsatte grønlandske elever og samtidig tilvejebringe et meningsfuldt tilbud til dem såvel som til øvrige ledige i Aalborg Kommune.

d.kr. 179.175

 

Mission Rape

At støtte produktion af dokumentarfilmen ”Mission Rape”, produceret af Sfinx Film Tv, der handler om voldtægt af kvinder brugt som våben i krige. Filmen vil være med til at aftabuisere og udbrede emnet til en større kreds om dette grufulde emne og være et redskab til hjælp for ofrene.

 

d.kr. 300.000

  

Sonntag Pictures

At støtte færdigfinansiering af en dokumentarfilm for børn og voksne ”DRENGELEJREN” om de mere end 65.000 danske børn, der lever i fattigdom i Danmark. Filmen tager udgangspunkt i 4 drenges historie gennem deres ophold i en Red Barnet lejr for hårdt udsatte drenge.

d.kr. 250.000

 
Svanegrupperne

At støtte udgifter til ”Svanegrupperne” som er et 2-årigt terapeutisk gruppeprojekt for kvinder, der ønsker en tilværelse fri af prostitution. Det er for kvinder, der taler dansk og det er et krav, at de er uden misbrug. Svanegrupperne er etableret under KFUK’s Sociale Arbejde i København.

d.kr. 1.480.000 (2 år)

 

Aarhus Universitetshospital

At støtte indretning af Ungecafe på Århus Universitetshospital for unge som er på hospital – ofte i en lang periode. Hovedformålet er at give de unge et fristed, når de er på hospitalet og give dem mulighed for at føle sig unge og ikke bare syge. På cafeen kan de møde andre unge som er på hospitalet og der kan komme venner på besøg udefra, sådan de kan opretholde deres sociale netværk.

 

 d.kr. 98.000

 

 

Det Kulturelle Område

 

Det Kongelige Teater

At sikre finansiering af ”Den fiffige lille ræv” (”Cunning Little Vixen”) af Leos Janácek på Den Kongelige Danske Opera i en ny version skabt af instruktøren Francisco Negrin og scenografen Es Devlin. Opførelsen skal være årets familieforestilling og derfor synges på dansk. Den nye tekst er udarbejdet af forfatter og oversætter Ursula Andkjær Olsen.

d.kr. 5.000.000

 

Grimmerhus

At støtte udvidelse af Danmarks Keramikmuseum med bl.a. det særlige formål at bevare Royal Copenhagen samlingen (Bing&Grøndahl og Aluminia porcelæn og fajance), som er unik og indeholder eksemplarer fra begyndelsen af Royal Copenhagens historie (1775) og op til i dag, på dansk grund. At gøre den tilgængelig for offentligheden og for forskningen og derudover styrke museets arbejde med ny og nyere dansk og udenlandsk keramik kunst.

d.kr. 7.500.000

Louisiana Museum of Modern Art

At støtte udstillingen ”Fra van Gogh til Face Time”. Selvportrætter i det 20. og 21. århundrede på Louisiana. Idet de udstillede værker er af en sådan karakter, at det er yderst vanskeligt at opnå lån, vil udstillingen udelukkende blive vist på Louisiana. I forbindelse med udstillingen udgiver Louisiana et katalog i form af en Louisiana Revy i et oplag på 50.000 eksemplarer.

d.kr. 2.900.000

Nivaagaards Malerisamling

At støtte en ny formidling af Nivaagaard Malerisamlings faste samling af italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Dette skal ske ved, at 8 digtere leverer tekst til et antal af samlingens malerier (4 tekster pr. person).

 

d.kr. 130.000

 

 

Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi - Panuminstituttet

At bidrage med en skulpturel udsmykning – 2 skulpturer af billedhuggeren Kristian Dahlgaard (f. 1958) – i Tandlægehøjskolens venteområde, sådan at de primært kan indgå i en dialog med de patienter der behandles på Tandlægehøjskolen, og yderligere kan bidrage til glæde for et stort antal studerende og personale, der har sin faste gang på Panum. Skulpturerne fremstår som udstansede figurer i plademateriale.  

d.kr. 160.000

 

Skagens Museum

 

At støtte præsentation af den danske kvindelige kunstner Anna Ancher (1859-1935) for første gang i USA på udstillingen ”A World Apart” på the National Museum of Women in the Arts, Washington in 2013. Udover Anna Ancher vil den øvrige kunstnerkoloni fra Skagen blive introduceret. 2/3 af værkerne vil være af Anna Ancher.

d.kr. 2.050.000

 

Statens Museum for Kunst

At støtte erhvervelse af værket ”Freuds Gashgai”, 2011 af den danske kunstner Martin Erik Andersen (f. 1964) til Statens Museum for Kunst. ”Gashgai” var det tæppe, som psykiateren Sigmund Freud havde liggende på patientbriksen i sin konsultation i Wien.

d.kr. 250.000