Esther Nørregård-Nielsen

Director

 

Esther Nørregård-Nielsen, cand.scient.soc. ph.d. fra Københavns Universitet.
Esther har været ansat i OAK Foundation Danmark siden 2007, som programkoordinator for det sociale område. Ved siden af arbejdet i OAK er Esther medejer af firmaet Rådgivende Sociologer, der blev etableret i 1972 og købt af Esther sammen med en partner i 2007.
I årene 2002-2004 har Esther færdiggjort sin Ph.d.-afhandling ”Pædagogers professionalisering”, der omfatter såvel en kvalitativ som en kvantitativ undersøgelse af ansatte og forældre i børnehaver i hele Danmark. Afhandlingen er udkommet i bogform under navnet ”pædagoger i skyggen”. Efterfølgende har Esther færdiggjort en Post Doc vedrørende unge og klimaforandringer. Den er udkommet ved Århus Universitetscenter.  Esther har derudover udgivet en lang række peerreviewed bøger og artikler.
Esthers arbejdsområder er det samfundsvidenskabelige område og sociologisk metode. I løbet af sin ansættelse har Esther arbejdet i en række projekter herunder en stor undersøgelse af værdier og normer i Danmark gennemført for Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark under integrationsministeriet, medarbejdertilfredshedsmålinger, undersøgelser vedrørende Social kapital i familier, projekt vedrørende social kapital blandt beboere i boligområder m.m. Gennem sine tidligere ansættelser hos Mandag Morgen Strategisk Forum, på Den Europæiske Værdiundersøgelse samt som hjælpelærer på Københavns Universitet og senere specifikt som underviser i kvantitative og kvalitative metoder, har Esther opnået et stort kendskab til samfundsvidenskabelige metoder. Tillige er Esther involveret i det sociale område, da hun er medlem af redaktionen ved Dansk Sociologi, medlem af bestyrelsen for Surveyselskabet, medlem af advisory board i den transatlantiske organisation ”Humanity in Action”, og ambassadør ved foreningen ”Børn i voldelige familier”, samt medlem af ekspertdatabasen ved Kvinfo.