Bevillinger 2007

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

 

Det Sociale Område 

 

Angel Film A/S
Støtte til forskellige sprogversioner af dokumentarfilmen ” Den Hemmelige Smerte” om kvindelig omskæring produceret af Angel a/s ved instruktør Mette Knudsen. Ifølge Amnesty International bliver 6000 piger hver dag påtvunget omskæring, som praktiseres i mange afrikanske lande. Filmen skal anvendes som værktøj i oplysningsarbejdet for at stoppe FGM.

 

Børnehuset Siv
Støtte til afholdelse af kurser i syning og madlavning for mødre med alvorligt syge børn. Enten børn som er ramt af cancer og er i kemobehandling eller børn, som har en alvorlig hjertefejl. Barnets sygdomsforløb strækker sig ofte over meget lang tid og forældrene har orlov i flere år. Kurserne skal give mødre og børn mulighed for et kreativt og stimulerende samvær. 

 

Børns Vilkår
Støtte til sorggrupper for børn. Hvert år mister ca. 3000 børn deres mor eller far. Sorggrupperne skal dels give børnene mulighed for at dele deres følelser og erfaringer med andre børn i lignende situation, dels får børnene redskaber til at håndtere deres nye livsvilkår i mødet med familie og venner. (3-årig bevilling).

 

Hanne Mariehjemmet, "Kvindely"
Støtte til institutionen, hvor kvinder fra hele landet søger døgnophold, når de har været udsat for vold og voldtægter af prostitutionskunder, pushere og evt. partnere. Kvinderne er medtaget både  fysisk og psykisk ved ankomsten og har brug for en optimal ernæring. Der skal ansættes en ernærings/sundhedskyndig medarbejder, der sammen med kvinderne kan planlægge, indkøbe og tilberede 3 daglige måltider. (2-årig bevilling).

 

Børn og unge i voldsramte familier
Støtte til at intensivere indsatsen overfor børn og unge, som oplever kærestevold eller vold i familien. Foreningen har mange udadrettede aktiviteter og ønsker at informere så mange børn og unge som muligt om deres muligheder og visioner ved blandt andet at besøge skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

Heller Film
Støtte til en dokumentarfilm "Fri os fra fængsel" af Heller Film om etniske minoritetsdrenge og kriminalitet for at få sat fokus på deres situation. Oplysningsfilmen skal medvirke til at få gjort noget alvorligt ved et ømtåleligt tema samtidig med at få etableret kontakt mellem hjælpesystemer og drengenes forældre og derved bidrage til at nedsætte det uacceptable antal af unge kriminelle med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Byens Børns Dag
Støtte til afholdelse af kulturelle aktiviteter i København og Frederiksberg den 23. maj 2007. Formålet er, at børn og unge, der normalt ikke får tilbudt og oplever kulturelle aktiviteter i hverdagen sammen, får en oplevelse ud over det sædvanlige, der giver glæde og positiv energi. Der tænkes på børn og unge med anden etnisk baggrund og fra ”svage” danske familier.

 

Home-Start Danmark Familiekontakt
Støtte til den nystartede organisation Home-Start Danmark Familiekontakt, der tilbyder hjælp til isolerede småbørnsfamilier, der har brug for netværk, personlig og praktisk støtte i hjemmet. Formålet er at skabe trivsel, forebygge kriser og opbrud i småbørnsfamilier ved besøg af en frivillig familieven. Home-Start har arbejdet i England gennem 35 år.

 

Hjerneskadeforeningen, Hovedhuset
Støtte til institutionens arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade. Mange mennesker med erhvervet hjerneskade mister forbindelsen til arbejdsmarkedet på grund af de følgevirkninger, der opleves efter erhvervelsen af hjerneskaden. Vejen tilbage er lang og hjælpeindsatsen er i stadig udvikling. I Hovedhuset træner medlemmerne på lige fod med medarbejderne og får styrket deres stærke sider med henblik på at vende tilbage til et arbejde eller uddannelse.

 

Hovedstadens Røde Kors
Støtte til projektet Kvindenetværk & Børneprogram, Hovedstadens Røde Kors har etableret et frivilligt kvindenetværk med børneprogam hovedsagelig for voldsramte kvinder, der har haft ophold på et krisecenter på vej ud i egen bolig. Formålet er at modvirke ensomhed og isolation. Initiativerne overfor kvinderne er baseret på hjælp til selvhjælp og overfor børnene at give dem et "frirum" med gode oplevelser.

 

Indvandrer Kvindecentret (IKC)
Støtte til en ny koordinator, der skal systematisere og revidere arkiveringssystemet, udvikle nye statistikker for den personlige og telefoniske rådgivning og oplære og rekruttere nye frivillige. Formålet er at fremme integration og aktivt medborgerskab blandt socialt udsatte indvandrer- og flygtningekvinder.

 

KIU, Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft Kræft i Underlivet
Støtte til udgivelse af en bog om "Underlivskræft – om håb, frygt, livsmod og fakta om sygdommen". Danmark har verdensrekord i dødelighed pgr. underlivskræft, derfor ønsker KIU at sætte fokus på sygdommen og med bogen at give støtte, information og håb til kvinder, der rammes af kræftsygdommen og informere om symptomerne, så flere kvinder kommer tidligere i behandling.

 

LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Støtte til en Internetbaseret værktøjskasse for voldsramte kvinder og deres pårørende. Formålet er at skabe et sted på internettet, der kan fungere som en støtte og vejledning for voldsramte kvinder, der søger hjælp samt til pårørende, der søger råd om, hvordan de bedst kan hjælpe. Hjemmesiden skal rumme så meget som muligt af den information og svar på de spørgsmål, som den voldsramte kvinde kan have brug for. (3-årig bevilling).

 

Mediegruppen Horisont
Støtte til undervisningsmateriale for at få indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. Materialet beskriver bla. hvordan nogle kvinder kom i arbejde, hvad der har været svært, både på arbejdspladsen og derhjemme, hvordan de er kommet videre og hvorfor de i dag er glade for at gå på arbejde.

 

Morgencafé for hjemløse
Støtte til Morgencaféens sociale arbejde. Der kommer 1200 – 1500 brugere hver måned, der har massive problemer med hjemløshed og misbrug og tilhører de socialt dårligst stillede borgere i København. De senere år er mange med anden etnisk baggrund, med svære psykiske problemer på grund af misbrug dukket op. De trænger alle til en pause fra det barske liv på gaden.

 

Projekt UDENFOR
Støtte en fortsættelse af "Den Mobile Café" via uddeling af ca. 11.500 måltider mad i Københavns gader. Hjemløse, sindslidende og misbrugere får mulighed for et måltid mad, kontakt, omsorg og hjælp, hvis de efterspørger det.

 

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC).
Støtte til DRC´s  rådgivning til ofre for diskrimination på arbejdsmarkedet, bolig og uddannelsesområdet og alle andre samfundsområder med udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne. Støtte i 2006 og 2007 har forbedret og udvidet rådgivningstilbuddet og har gjort det muligt også at yde juridisk bistand.

 

Tju-Bang Film aps
Støtte til fiktions/dokumentarfilmen ”Gaven”, der skal oplyse om, hvordan det er for et barn at elske og forstå sin maniodepressive far. Filmen vil blive tilbudt biblioteker og skoler via Det Danske Filminstitut.

 

 

Det Kulturelle Område

 

Aarhus Kunstmuseum, ARoS,  Aarhus
Støtte til udstillingen "Oneness – Mariko Mori". Denne japanske, i New York og Tokyo bosiddende nulevende verdenskunstner, bliver for første gang præsenteret i Danmark. Kunstneren sætter mennesket i centrum for sine installationer, foto, film og skulpturelle værker og arbejder på sanselig vis i brugen af hypermoderne teknologi. Med rod i en anden kulturkreds har hun været med til at udvide kunstbegrebet.

 

Center for Ligestillingsforskning – Roskilde Universitetscenter, Roskilde
Støtte til indkøb af billedvævning af kunstneren Maja Lisa Engelhardt udført hos Galleri 3, Paris, til Roskilde Universitetsbibliotek. Roskilde Universitetsbibliotek er tegnet af Henning Larsen's Tegnestue, blev indviet 2001 og ligger i tilknytning til Roskilde Universitet. Billedvævningen "ASK" – 2,8x4 meter – ønskes ophængt i det centrale biblioteksrum som eneste udsmykning.

 

Danske Kunsthåndværkere, Kolding
Støtte til "Biennalen 2007" på Trapholt og Koldinghus. Biennalens formål er at manifestere og styrke dansk kunsthåndværk og design af nytænkende og aktuel karakter og herigennem være med til at højne kvaliteten på området samt skabe international interesse. På biennalen har kuratorerne, lektor Lars Dybdahl og keramikeren, designeren Ole Jensen udvalgt 192 kunsthåndværkere og designere, hvoraf de 100 er etablerede kunstnere. Støtten går til Biennale kataloget.

 

Det Kgl. Teater, København
4-årig støtte – 2008-2011 – med det formål at tiltrække internationale gæstesolister og –dirigenter til Den Kgl. Opera. Dette for at udfordre og udvikle den langsigtede kvalitet af Operaens tre ensembler – solister, kor og orkester – og dermed hæve stilbevidsthed– og ambitionsniveau.

 

Det Danske Kunstindustrimuseum, København
Støtte til udstillingen "END", et internationalt keramisk udstillingsprojekt på Det Danske Kunstindustrimuseum mellem 3 engelske, 3 danske og én norsk keramiker. Formålet er at sætte fokus på særlige forløb i udviklingen af den nutidige keramiske kunst og dokumentere og perspektivere denne både historisk og fremadrettet. Udstillingen vises efterfølgende i Norge.

 

Det Nationale Fotomuseum, Det Kgl. Bibliotek, København
Støtte til udstillingen "Dansk konceptfotografi i tresserne og halvfjerserne" på Det Kgl. Bibliotek. Formålet er at formidle fotografiets særlige status indenfor den konceptuelle kunst. Denne kunstretning opstod i Danmark i 1960'erne og 70'erne som en protest mod tidligere tiders kunstsyn. I forbindelse med udstillingen udarbejdes et omfattende katalog, dette vil dække et område i den danske fotografihistorie, som stadig er uudforsket.

 

Galleri Nørby's Fond, København.
Støtte til Galleriets aktiviteter, bl.a. kunstmessen "Collect" på Victoria & Albert Museum i London. Galleriet har gennem flere år deltaget på denne internationale kunstmesse, hvor det er af stor betydning for galleriets keramikere at blive ført frem. Galleriet er det eneste i København for danske keramikere, og drives på "nonprofit" basis.

 

Gl. Holtegaard, Holte
Støtte til genetablering og – opsætning af skulpturer omkring springvandet i barok haven. Gl. Holtegaard blev i 1755 købt af datidens store arkitekt Laurits de Thura (1706-59), han brugte det som landsted og udbyggede det i årene 1755-59. Samtidig anlagdes barok haven i bedste franske stil med bl.a. et springvand omkranset af sandstensfigurer. Efter Thura's død solgtes skulpturerne, men da tegninger af hele springvandsanlægget er bevaret, ønsker Gl. Holtegaard nu med dem som forlæg at genskabe skulpturerne således, at den helhed, som var udtænkt i 1700-tallet, igen kan fremtræde.

 

Helga Anchers Fond, Skagen
Støtte til konservering og montering af P.S. Krøyer's festdekorationer til John Brøndum's fødselsdag. Disse 7 store akvareller blev i 1884 udført i forbindelse med John Brøndum's fødselsdag. Akvarellerne blev efter Helga Ancher's død fundet sammenrullet i Ancher's hus og var i temmelig ødelagt stand. Dekorationer af denne art er enestående i dansk kunsthistorie, derfor ønsker Helga Ancher's Fond at konservere kunstværkerne samt stille dem til rådighed for publikum.

 

J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
Støtte til dialogudstillingen "J.F. Willumsen – Kaspar Bonnén". Museet har tradition for at vise dialogudstillinger, hvor J.F. Willumsen's arbejder bliver sat i dialog med samtidskunsten. Dette for at perspektivere spændvidden i Willumsen's arbejder og aktualisere hans kunst i forhold til publikum. Til museet's 50-års fejring har man valgt den unge danske kunstner Kasper Bonnén, og det bliver som billedhugger, og ikke som billedkunstner Bonnén spiller op til Willumsen.

 

Københavns Drengekor "Det Kongelige Kantori", København
Støtte til korets koncertturné til Singapore og Australien i 2008. Københavns Drengekor har i årenes løb gennemført store turneer i udlandet, det besøgte i 1999 Australien på koncertturné og er nu atter blevet inviteret til at give koncerter i Singapore og Canberra. Bevillingen dækker udgifter til fly for ca. 50. deltagere.

 

Kunsthallen Brandts, Odense
Støtte til sanseudstillingen "Himmelrum" af kunstneren Peter Callesen. Sanseudstillingen på Brandt's er en årlig tilbagevendende begivenhed og har fundet sted siden 1989. Ideen er, at lade en billedkunstner lave skulpturelle – eller installationsrum med en særlig appel til børn. For 2007 er valgt kunstneren Peter Callesen, som er kendt for sine forunderlige skulpturer i papir. Udstillingen lægger op til samtale om jorden og det uendelige univers.

 

Louisiana, Museet for Moderne Kunst, Humlebæk.
Støtte til udstillingen "Richard Avedon, the Photographer". Richard Avedon (1923-2004) regnes i dag for en af USA's største fotografer. Museet får med denne udstilling lejlighed til i udvalget af værker at give udtryk for sit syn på den kunstneriske dybde og spændvidde Avedon besad i sit virke. Louisiana vil således forme udstillingen efter egne kvalitetsbegreber.

 

Musée du Louvre, Paris
Støtte til udstillingen "Nicolai Abildgaard. Un néoclassique dans la tourmente". Denne særudstilling af Nicolai Abildgaard (1743-1809) bliver den første udstilling af nogen dansk kunstner på Louvre i Paris. Gennem mere end 40 arbejder vil museet vise publikum denne betydelige nordeuropæiske maler, som var stærkt forbundet med europæiske og universale strømninger fra det sene 18. årh. Museet ønsker også at give ny interesse til den samling af skandinavisk maleri, som er i museets besiddelse.

 

Nationalmuseet, København
Støtte til etablering af en virtuel udstilling på Internettet "Møder med Danmarks Oldtid". I forbindelse med genåbningen, maj 2008, af Nationalmuseets udstilling "Danmarks Oldtid" ønsker museet ved siden af den faste udstilling at åbne op for en virtuel udstilling på Internettet, som vil kunne besøges internationalt. Denne formidling er udviklet i samarbejde med Danmarks Grundforskningscentre for Textile Research ved Københavns Universitet, og vil omfatte 300 hovedværker af international klasse fra Danmarks Oldtid.

 

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Støtte til katalog/bog til udstillingen "Gauguin og Polynesien". Udstillingen, som ligger til grund for katalog/bogen ønsker at vise samspillet mellem Gauguin's tidlige interesse for "det primitive" dels i sit hjemland Frankrig men også i Europa (herunder Danmark) og hans sene, kunstneriske virke. Til udstillingen udgives en gennemarbejdet, videnskabelig katalog/bog forfattet af en række internationalt betydelige skribenter.

 

Ordrupgaard Museum, København
Støtte til udstillingen "Piet Mondrian". Den første udstilling med den hollandske kunstner Piet Mondrian (1872-1944) i Danmark. Udstillingen viser et bredt udsnit af kunstnerens værker med fokus på de tidlige og i Danmark ukendte arbejder, disse har en klar relation til Ordrupgaards egen samling. Udstillingen viser de tidligste landskabsmalerier, hans møde med kubismen i Paris og årene efter, hvor han udviklede sit abstrakte formsprog.

 

Rigshospitalet, København
Altersølv til Rigshospitalets Kirke. I forbindelse med Rigshospitalets 250-års jubilæum i 2007 renoveres det eksisterende kirkerum, samtidig ønskes en fornyelse af det eksisterende kirkesølv, som blev doneret kirken af Frederik VIII i 1910. Altersølvet, som udføres af sølvsmeden Claus Bjerring, består af: alterkalk, disk, oblatæske og 15 særkalke samt et mindre dåbsfad.
   
   
Royal Academy of Arts, London
Støtte til udstillingen "Vilh. Hammershøi. The Poetry of Silence". Formålet med denne første retrospektive udstilling af Vilh. Hammershøi (1864-1916) i England er, at placere kunstneren i det 19. århundrede's europæiske maleri samt give et internationalt publikum kendskab til en af dette århundrede's væsentligste danske kunstnere. Udstillingen skal efterfølgende til Japan.
   
   
Statens Museum for Kunst, København
Indkøb af maleriet "Nu skrider Dagen under og natten vælder frem" 1899 af L.A. Ring. Maleriet hører til blandt kunstnerens hovedværker, dets væsentlige placering indenfor kunstnerens symbolistiske værker tilkendegiver, at det bør hænge på et museum, og i den forbindelse er placeringen på Statens Museum for Kunst, som i forvejen har en betydelig Ring-samling, hvor det naturligt vil føje sig ind, relevant.

 

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, København
Støtte til indkøb af 3D print og elektronisk udstyr. Undersøgelsesresultater har dokumenteret institutionens  afgørende betydning som arbejdssted for kunstnere og designere samt et nødvendigt behov for modernisering og nyinvestering, en nødvendighed for at institutionen fortsat kan løfte de projekter, den har til opgave at udføre. Her anser man, at en 3D printer samt andet elektronisk udstyr vil være de nyanskaffelser, som kommer flest brugere af stedet til gavn.
   
     
Taarnborgfondet, Ribe
Støtte til renovering af Taarnborg's gårdrum. Byhuset Taarnborg i Ribe, opført omkring 1580, og fra 1743 bispesæde for salmedigteren Hans Brorson, som skrev mange af sine salmer her, har gennemgået en større renovering og nu står kun tilbage at renovere gårdrummet, som ligger foran Taarnborg. Det nuværende formål med Taarnborg er at bevare og levendegøre den ånd, der hviler over huset og dets historie.
   
     
Teater Hedeland, Roskilde
Støtte til sommerens udendørs opera "Carmen". Teater Hedeland blev stiftet i 2002 og har efterfølgende hver sommer opført udendørs opera på stedet. For 2007 gives 4 opførelser af komponisten Bizet's "Carmen" med Kgl. operasanger Randi Stene i titelpartiet.
   
     
Vincens Steensen-Leth, Tranekær
Støtte til sommerens koncerter i Stoense Kirke. Formålet er at fastholde den koncertrække, som nu i 30 år har fundet sted om sommeren i Stoense Kirke på Langeland på initiativ af Vincens Steensen-Leth. For 2007 er planlagt 5 koncerter i perioden maj – september, bl.a. en uropførelse af den russiske komponist Sofia Gudbeidulina og den internationalt kendte Tokyo Kvartet, som flere gange tidligere har gæstet Stoense Kirke.
   
     
Galerie Metal, København
2-årig støtte – 2008 og 2009 – til udstillinger i Galeriet. Formålet er at styrke Galeriet's profil, som det førende udstillingssted i Danmark for eksperimenterende såvel dansk som international smykkekunst. I 2008 fejrer Galleriet sit 30-års jubilæum og planlægger i et 2-årigt udstillingsforløb at udfordre dansk smykkekunst ved at gå i dialog med internationale kunstnere på feltet. Udstillingstemaerne vil være: Transformation – Dialog – Proces.