Bevillinger 2008

Det Sociale og Det Kulturelle Område

 

 

Det Sociale Område

 

A Race Against Breast Cancer
Støtte til at udvikle en række nye molekylære- og proteinmarkører, som skal anvendes til at undersøge den enkelte brystkræftpatients kræftvæv, således at patienten kan tilbydes den mest optimale behandling. De videnskabelige undersøgelser involverer dels kortlægning af genetiske forandringer i brystkræftvæv, dels cellebiologiske undersøgelser og endelig kliniske undersøgelser.

 

Behandlingshjemmet Kokkedal
Støtte til projekt på Kokkedal Behandlingshjem vedr. ”Børnehjemsbørn møder og arbejder med kunst”. Formålet er at få behandlingshjemmets børns øjne op for andre udtryksformer. Børnene på Kokkedal Behandlingshjem, der er mellem 9 og 12 år udtrykker sig gennem kunst, besøger gallerier og museer og skaber kunst til udstillinger åbent for publikum.

 

Boligfonden for enlige mødre og fædre
Støtte til udskiftning af vandrør på Boligfondens hus for enlige mødre og fædre på Virginiavej i København. Huset, som har eksisteret i 25 år, har til formål at give enlige forsørgere mulighed for at få en uddannelse og i tilgift give dem og deres børn et netværk, de kan fortsætte med resten af deres liv.

 

Børnehaven Spiren
Støtte til at anlægge en ny legeplads med beplantning i Børnehaven Spiren i Horsens. De 22 børn, som er tilknyttet børnehaven, har alle vidtgående handicaps. Målet med legepladsen er at give børnene både læring og en sanseoplevelse ved at kigge på træer, buske, blomster og dyreliv.

 

Børnehjertefonden
Støtte til publikation af folder med det formål at give børn med medfødte hjertesygdomme information om, hvordan de kan leve fuldt ud trods deres sygdom. Folderen vil også kunne downloades som pdf.

 

Danish Doc Production Aps
Støtte til filmen "Livet er ikke en Standarddans", som er Danmarks første dokumentarfilm om lesbiske. Filmen vil undersøge det at være lesbisk fra forskellige vinkler, inklusive det dobbelte pres lesbiske kvinder er udsat for – både at være kvinde og være lesbisk.

 

Støtte til filmen "Organer uden grænser" som kaster lys på organhandel. I Danmark står ca. 600 mennesker på venteliste til en organtransplantation og mange dør, inden det bliver deres tur. I Moldovia handles nyrer fra levende meget fattige donorer til vesterlændinge på venteliste. Donorerne ”sælgerne” ender ofte med at blive meget syge pga. manglende efterbehandling. Filmen sætter fokus på dilemmaer for både køber og sælger samt på, hvor forskelligt europæiske lande håndterer problematikken.

 

Det Nationale Fotomuseum
Støtte til projektet SEVEN, som inkluderer en udstilling om nogle af de etniske kvinder, som er kommet til Danmark og som er tvunget til at forblive minimum 7 år i et ægteskab, før de kan få opholdstilladelse. Udstillingen åbner i maj 2010 på ”Den sorte Diamant” i Det Nationale Fotomuseum. Den vil bestå af fotografier af kvinderne fotograferet af Tina Enghoff, og en video, hvor kvinderne fortæller deres historie på deres eget sprog. Desuden publiceres en bog på baggrund af projektet.

 

Eva´s Ark Interkulturelt Kvindeforum
2-årig støtte til Eva’s Ark, som er en uafhængig forening med henblik på at understøtte en positiv integration af kvinder med udenlandsk baggrund ved at styrke kvindernes liv og samfundsdeltagelse, at skabe rum for dialog og samvær på tværs af nationalitet og baggrund i øvrigt, og bidrage til en ligeværdig, aktiv samfundsdeltagelse.

 

Eyeworks Denmark
Støtte til dokumentarserie i 6 dele – i samarbejde med Det Danske Filminstitut: ”Kunsten at overleve som barn”, som vil følge fire børn mellem 9-11 år fra fattige familier. Formålet med serien er at skabe opmærksomhed og forståelse for nogle af de mennesker i vores samfund, der lever under de sværeste vilkår. Serien vil blive vist på dansk tv.

 

Foreningen Børnelejren på Langeland
Støtte til etablering af Multihus i laden samt sovesal m.m. i hestestalden på Søgård Hovedgård på Langeland (Foreningen Børnelejren) for at kunne afholde børnelejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet. Børnelejren kan huse 36 børn ad gangen.

 

Foreningen Cancerramte Børn
Støtte til tidlig psykosocial indsats i familier med cancerramte børn manifesteret gennem  ”Raske søskende Weekender”, Sorggrupper og temaaftener for forældre, der har mistet et barn. Projektets mål er, at de ramte familier gennem professionel ledelse kan skabe netværk med ligestillede og at der etableres individuel psykologbistand til de særligt udsatte familier.

 

Foreningen Hjemløsedagen
Støtte til at etablere et Nødnatherberg de tre første måneder af 2009 for hjemløse, illegale immigranter, som ikke har ret til at bruge de offentlige hjemløsecentre. Nødnatherberget vil afhjælpe den værste nød for denne gruppe ved at sørge for mad og beskyttelse mod vinterkulden.

 

GAM3 - Urban Sports Organization
Støtte til GAM3, som er en organisation, som søger at integrere unge mennesker i organisationer og klubber ved at tilbyde basketball og dans. GAM3  samarbejder med lokale organisationer, SSP-konsulenter, politi mv. Formålet er at sikre unge adgang til integration gennem sport ved at introducere dem til lokale klubber. I 2007 var der 9.000 unge, som deltog i én eller flere begivenheder og i 2008 forventes antallet at være steget til 15.000.

 

Heller Film
Støtte til film ”Fri os for fængsel”, som omhandler træning af ressourcestærke etniske minoritetskvinder i at sætte forandringsprocesser med fokus på drengebørn i gang med etniske minoritetsforældre i 3 udvalgte boligområder i Storkøbenhavn. Formålet med filmen er at søge at skabe en debat om emnet, især etniske kvinder imellem.

 

Husets Venner
Støtte til anskaffelse af minibus til foreningen af unge, som lider af Alzheimer o.l. og som tillige vil være til gavn for deres familier. 

 

Inkontinens
Støtte til produktion af film om børneinkontinens for at øge kendskabet til og aftabusere emnet. Filmen vil blive vist i børnehaver, skoler, fritidsordninger, idræts- og spejderorganisationer samt lignende organisationer.

 

KFUM-Spejderne i Herning, Sct. Johannes Gruppe
Støtte til etablering af handikapvenlige bade- og toiletfaciliteter i KFUM-spejderners hytte ”Kiderishytten” sådan, at det sikres, at det ikke er de fysiske rammer, der afholder børn og unge fra at opleve naturen og spejderarbejdet.

 

KVINFO
Støtte til at skabe et on-line forum som optakt til konferencen ”Mentoring and Networking: Women Building Trust and Social Capital in Our Cities”, som KVINFO afholder den 20.-21. november 2009 i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Med Global Forum ønsker KVINFO at sætte fokus på kvinders ressourcer, promovere mentoring og networking som strategier til inklusion af flygtninge- og indvandrerkvinder.

 

Kræftens Bekæmpelse
Støtte til udgivelse af: ”Cornelia har kræft” – en børnebog om behandlingsforløbet, når et barn får kræft.  Formålet med bogen er dels at ruste det kræftramte barn til at forstå behandlingsforløbet på hospitalet og dels være igangsætter for den svære samtale om kræft med barnet.

 

Legeplads i Narsaq
Støtte til at bygge en indhegnet legeplads for børn i Qimmersalik, Narsaq i Grønland. Her bor børn, der ikke har faciliteter til at lege. Kommunen har fundet et areal til legepladsen og sørger for planering af området.

 

Mary Fonden
Støtte til projekt til forebyggelse af mobning i Danmark og Grønland gennem en indsats målrettet børn i alderen 3 - 8 år, hvor der arbejdes med at fremme værdier som tolerance, respekt, omsorg og mod. Der vil blive udgivet en bog om mobning i samarbejde med Gyldendal og Helle Rabøl.

 

Mødestedet
Støtte til at renovere ”Mødestedet’s” køkken, som er meget slidt og ikke lever op til Fødevare-styrelsens regler for offentlige køkkener. Mødestedet er et dagcenter for fattige udsatte i København.

 

Randers Krisecenter
Støtte til at etablere et Multifunktionsrum på Randers Krisecenter. En nyansat musikterapeut vil kunne give børn, der har levet med vold, en mulighed for at få et rum, hvor de kan arbejde med deres traumer i en vekselvirkning af samtale- og musikterapi. Rummet vil også kunne bruges som et kreativt lokale for børn og kvinder, hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse og for at diskutere og undervise.

 

Reden International
3-årig støtte til Redens arbejde med udenlandske (primært østeuropæiske) kvinder i prostitution og ofre for kvindehandel i Danmark, der ikke nås af den nuværende statslige bevilling eller den danske sociallovgivning.

 

Safe and Alive
Støtte til et ”Safehouse”, hvor menneskehandlede kvinder (udenfor EU) kan komme for at få retableret et liv udenfor sexindustrien. Støtten vil gå til praktiske fornødenheder og aktiviteter, der kan forbedre kvindernes kapacitet.

 

Den Åbne Dør
2-årig støtte til indkøb af nye møbler til ”Den Åbne Dør” Center, idet de eksisterende møbler er slidt ned og derfor trænger til fuldstændig udskiftning. ”Den Åbne Dør” er et krisecenter for voldsramte kvinder og har eksisteret siden 1978. Institutionen er bemandet med professionelle pædagoger og psykologer som tilbyder supervision og rådgivning. Krisecentret har plads til op til 12 kvinder med deres børn ad gangen. Typisk er kvinderne mellem 18-20 år.

 

SFINX Film/TV Aps
Støtte til at omlægge en oplysningsfilm om prævention, primært målrettet etniske minoriteter, til DVD med sprogversioner på flere forskellige sprog for bedre at kunne nå ud til målgruppen. DVD’en vil blive distribueret via hjemmeside, biblioteker, sprogskoler og forskellige steder inden for sundhedsvæsenet.

 

Udviklingscenter Familiehusene
Støtte til at styrke og videreudvikle metoder til inddragelse af unge og deres familier for at opnå ønskede og nødvendige forandringer i de pågældende familier. Udviklingscentret arbejder løbende med at styrke og udbygge medarbejdernes kapacitet til at inddrage og samarbejde med børn, unge og familier, som har behov for særlige initiativer og støtte til at skabe nødvendige forandringer så den enkelte familie kan fungere.

 

 

Det Kulturelle Område   

 

Concerto Copenhagen
3-årig støtte til at øge Concerto Copenhagens – CoCo – koncertaktivitet og til generelt at udbrede kendskabet om dets eksistens i hele Danmark. CoCo er det førende barokorkester i Skandinavien og opfører musik fra det 16. – 18. århundrede på historiske instrumenter. CoCo startede i 1991 og er meget kendt i udlandet og har givet mange koncerter udenfor Danmark.

 

Den Hirschsprungske Samling
Støtte til fornyelse af museets formidling af malerisamligen på Den Hirschsprungske Samling. Derudover udarbejdelse af et nyt katalog over samlingens malerier og skulpturer, idet der gennem de senere år er kommet megen ny viden frem i lyset om, hvordan samlingen er erhvervet. Dette vil øge interessen overfor både et dansk som et internationalt publikum.

 

Experimentariet

Støtte til udstillingen "Prøv Verden" på Experimentariet. Formålet er at bringe de besøgende med på en sanserig og udfordrende rejse rundt i verden. En rejse, der sætter fokus på de otte 2015-mål, der er sat af FN, for udviklingen i de fattigste lande i verden. En rejse, hvor den besøgende normalt ikke vil komme, fordi leveforholdene er så markant anderledes, end hos os i Norden og på denne måde skabe en ny forståelse for begreber som fattigdom, bistand og globalisering.

 

Johannes Larsen Museet
Støtte til retrospektiv udstilling ”Kunsten at se” af samtidskunstneren John Olsen på Johannes Larsen Museet i Kerteminde i anledning af hans 70 års fødselsdag. Udstillingens og katalogets formål er at fremhæve de skiftende faser i kunstnerens virke gennem fem årtier både som grafiker, billedhugger, maler og fotograf.

 

Kunstindustrimuseet
Støtte til særudstilling ”Helt sin egen – Lorenz Frølichs design” på Kunstindustrimuseet. Museet ønsker med denne særudstilling og gennem skriftlig, mundtlig og digital formidling at sætte nyt fokus på denne kunstner, Lorenz Frølich (1820-1908), som anses som et stilikon indenfor dansk design.

 

Kvindemuseet i Århus
Støtte til udstillingen ”Sysler og Samlinger” på Kvindemuseet i Århus. Museet ønsker med udstillingen at formidle og videregive krigsgenerationens pigehistorier til nutidens ungdom. Udstillingen vil gå på tværs af kulturhistorie og kunst.  Kunstarterne krydser mellem billeder, installationer, ord og tekst, musik og film. Udgangspunktet vil være kunstneren Kirsten Justesens liv. Hun er i dag i begyndelsen af 60'erne.

 

Louisiana, Museet for Moderne Kunst
Støtte til en stor retrospektiv udstilIing på Louisiana i anledning af kunstneren Per Kirkeby's 70 års fødselsdag. Per Kirkeby er en kunstner med stor international opmærksomhed, og han er yderst vel-repræsenteret i Louisianas samling. Udstillingen vil dokumentere denne kunstners visioner, hvilke teknikker han har brugt, samt hvilke centrale spørgsmål, der har spillet en rolle for ham.

 

Louisiana, Museet for Moderne Kunst
Støtte til udstilling om en af de vigtigste og indflydelsesrige mestre i det 20. Århundrede – Max Ernst (1891-1976). Udstillingen ”Max Ernst. Drøm og Revolution” er den første og mest omfattende retrospektive præsentation af kunstneren i Danmark. Udstillingen omfatter ca. 200 arbejder lige fra malerier, collager, tegninger og skulpturer til Max Ernsts specielle teknikker frottage og décalcomania. De udstillede værker er blevet udlånt fra samlinger og museer fra hele verden.

 

Nivaagaard Malerisamling
Støtte til ny belysning i Nivaagaards Malerisamlings tre udstillingssale, således at publikum bliver i stand til på optimal vis at kunne se museets kvalitetsfulde samling af europæisk renæssance- og barokmaleri fra 1500-1650 samt samlingen af Danske Guldaldermalere.

 

Roskilde Domkirke
3-årig støtte til kunstnerisk udsmykning af Roskilde Domkirke omfattende ny bronzedør - udført af den danske kunstner Peter Brandes -  i kirkens vestport, den såkaldte Kongeport, samt total renovering af Sankt Andreas Kapel, omfattende anskaffelse af nye møbler (alter, altertavle/udsmykning, døbefond, altersølv, afskærmning til kirken samt stole), som Peter Brandes også udfører.

 

Rye Kirke
Støtte til renovering af 2 malerier i Rye Kirke. ”Kristi Himmelfart” udført af Hendrik Krock (1671-1738) 1725 og ”Gravlæggelsen” kopi efter Raphael udført af I.H. Cabott, 1793. Begge malerier er i meget ringe bevaringsstand og kræver en restaurering med det samme.

 

Skovgaard Museet
Støtte til udstilling og katalog "Agnes Slott-Møller, Skønhed er til evig glæde. Kunsten og det Nationale omkring 1900” på Skovgaard Museet, Fyns Kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum og Øregaard Museum. Basis for denne udstilling er skabt ved en gennemgribende forskning af kunstnerens værker og formålet er at genindskrive Agnes Slott-Møller (1862-1937) i den danske kunsthistorie.

 

Teater Hedeland
Støtte til sommerens udendørs opera 2008 ”Turandot” af den italienske komponist Puccini. Teater Hedeland lanceredes i 2002 og har siden hver sommer opført sommeroperaer i udenfor Roskilde i det  største udendørs amfiteater i Skandinavien.

 

Teatermuseet I Hofteatret
Støtte til renovering af Teatermuseet i Hofteatret samt at sikre at museet er forsvarligt opdateret, hvad angår den brandmæssige sikkerhed. Renoveringen, som vil bringe interiøret tilbage til dets originale karakter, som et Hofteater, vil inkludere teatrets scenetæppe, logetæpper og balkonbænke såvel som genmaling af søjler og vægge i logerne på 1. balkon og scenefronten.

 

Vincens Steensen-Leth. Tranekær
Støtte til at bibeholde en række af klassiske sommerkoncerter i Stoense Kirke på Langeland med internationale kunstnere. I 2008 inkluderer programmet: Takacs Quartet, pianisten Lise de la Salle, klarinettisten Michael Collins og the London Winds, barytonen Simon Keenlyside og pianisten Malcolm Martineau.