Formål

 
Oak Foundation Denmark’s formål er i henhold til fundatsen at yde støtte til sociale formål i Danmark og Grønland.
Fonden yder ikke støtte til kulturelle formål.
 
Hvilke formål ydes der støtte til
 • Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
 • Initiativer til forbedring af udsattes vilkår
 • Udsatte børn og unge
 • Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer

Læs gerne mere, om hvilke formål vi har givet støtte til, i vores årsrapporter.

 

Typiske bevillingsbeløb er på mellem kr. 100.000 og kr. 1.000.000. Kun i sjældne tilfælde er vi i stand til at støttte med mindre beløb (kr. 15.000 - 50.000).

 

Hvad ydes der sædvanligvis ikke støtte til
 • Sociale projekter udenfor Danmark med undtagelse af Grønland
 • Projekter, der er færdiggjort
 • Forskning og evaluering indenfor det sociale område støttes sjældent og kun i mindre omfang og kun, hvis det indgår som en del af et projekt, der henvender sig direkte til en af de ovennævnte grupper
 • Folks privatøkonomi
 • Arbejdslegater 
 • Studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold
 • Løbende drift