slideshow 1 slideshow 1

Oak Foundation Denmark

 

 

Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29. maj 2002 og indgår i en international familie af Oak-fonde. Fonden støtter i dag udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. Fonden har de sidste 5 år støttet mere end 225 sociale projekter. Fonden yder støtte til såvel 1-årige som 2- og 3-årige projekter. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til kulturelle formål.

 

Det er muligt at orientere sig nærmere om andre Oak-fondes aktiviteter på www.oakfnd.org.

 

fødevareBanken åbner en afdeling i Syddanmark

 

fødevareBanken er en forening stiftet i 2008 med to formål: at reducere madspild og hjælpe socialt udsatte borgere. fødevareBanken er den eneste organisation i Danmark der systematisk og i stor skala adresserer fødevarespild i industrien og fødevareknaphed hos socialt udsatte samtidig. Siden 2009 har man leveret friske overskudsfødevarer til sociale organisationer i hovedstadsområdet, og siden 2014 til sociale organisationer i Aarhus og en stadig større del af Øst- og Midtjylland.

 

Nu tages et nyt skridt mod at blive landsdækkende, når fødevareBanken til efteråret 2017 kan åbne en afdeling i Kolding. Afdelingen skal dække hele Sydjylland og Fyn og er gjort mulig med støtte fra Oak Foundation Denmark.

 

fødevareBanken udfører et godt og professionelt arbejde, som er et vigtigt supplement til det arbejde, der udføres for en stor og voksende gruppe meget udsatte borgere i Danmark, blandt andet i en række af de organisationer og foreningen som Oak Foundation Denmark støtter på anden vis. fødevareBanken formår gennem sin organisering at støtte op om en række socialt skrøbelige mennesker, der gennem deres arbejde i fødevareBanken får øget selvværd, således at fødevareBanken kombinerer mange af de indsatser og værdier, som fonden gerne vil støtte op om.