slideshow 1 slideshow 1

Oak Foundation Denmark

 

 

Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29. maj 2002 og indgår i en international familie af Oak-fonde. Fonden støtter i dag udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. Fonden har de sidste 5 år støttet mere end 225 sociale projekter. Fonden yder støtte til såvel 1-årige som 2- og 3-årige projekter. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til kulturelle formål.

 

Det er muligt at orientere sig nærmere om andre Oak-fondes aktiviteter på www.oakfnd.org.

 

Multibane i Tasiilaq– om at inddrage unge

 

Byen Tasiilaq (tidligere Ammassalik) ligger på Grønlands Østkyst ca. 100 km syd for polarcirklen. Der bor 1700 beboere. Den er den ene af de i alt to byer på den 3.000 km lange grønlandske østkyst. 800 km længere nordpå ligger Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) med 452 indbyggere. Der er ingen vej mellem disse byer og ingen andre bebyggelser. Mellem Tasiilaq og Vestkysten ligger Indlandsisen.
 
Tasiilaq ligger således meget isoleret men fremstår på mange måder som en moderne by. De unge hører hip-hop og går med hængerøvsbukser, både skolen og sygehuset er veludstyrede, i butikkerne sælges fladskærme, mobiltelefoner er udbredte osv.

 
Men på en række områder er Tasiilaq-distriktet mere belastet end det øvrige Grønland. Fx er fattigdom mere udbredt, flere begår selvmord, forekomsten af seksuelle overgreb er højere, uddannelsesniveauet og uddannelsesmulighederne er dårligere.
 
Børn og unge udgør en stor andel af befolkningen. Børn under 15 år udgør 32% og andelen af børn i alderen 0-11 år er stigende.  Særligt når vejret er godt er Tasiilaqs gader – især om aftenen og om natten – præget af grupper af børn og unge, som hænger ud, snakker og griner.
 
Afhængig af lys, vejr, vind og alder spilles der bold, høres musik og hoppes på trampolin. Børnene bruger skolens, børnehavernes og Amarngivats helt nye legeplads, der er en kæmpe succes, (støttet af Oak Foundation Denmark), eller de leger på klipperne, ved vandet, på isen og/eller i sneen. Selv ret små børn (7-8 år) kører hundeslæde – dog kun med en eller to hunde i spandet.
 
Men selv om de unge, der hænger ud på gaden, for det meste hygger sig og har det sjovt, fortæller de, at de ofte keder sig. I en undersøgelse blandt skolebørnene i området nævner 41%, at det er et alvorligt problem, at der ikke er noget at lave. Muligvis er den kedsomhed en del af forklaringen på det hærværk, der i perioder plager byen.
 
I slutningen af 2010 blev der taget initiativ til at starte en ’græsrodsorganisation’, Tasiilaq Fritid, der skal arbejde for at få flere og bedre fritidsaktiviteter og -faciliteter for Tasiilaqs børn og unge. Et af de første initiativer var at søge at skaffe fondsfinansiering til en multibane.
 
Oak Foundation Denmark har derfor sammen med Veluxfondene støttet opførelsen af en multibane i Tasiilaq. Pengene blev doneret i 2011 og banen er nu – i slutningen af 2013 – ved at være på plads. Projektet er blevet ændret undervejs, blandt andet grundet økonomiske udfordringer og vejrlig. Det er svært at bringe større mængder materialer frem til Tasiilaq andet end via skib. Som regel er det ikke muligt at sejle til byen før juli og senest november ankommer den sidste båd. Dette kombineret med meget snefyldte vintermåneder betød, at en forsinkelse i leverancer med skibet det første år forsinkede byggeprojektet meget.
 
Multibanen fremstår dog som et heldigt udfald af de forsinkelser og udfordringer, der har været undervejs. De unge i byen er af økonomiske årsager blevet draget meget kraftigt med ind i byggeprocessen og vil også sammen med kommunen skulle være med til løbende vedligeholdelse. Måske derfor har der endnu ikke været hærværk på multibanen.