slideshow 1 slideshow 1

Oak Foundation Denmark

 

 

Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29. maj 2002 og indgår i en international familie af Oak-fonde. Fonden støtter i dag udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. Fonden har de sidste 10 år støttet mere end 300 sociale projekter. Fonden yder støtte til såvel 1-årige som 2- og 3-årige projekter. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til kulturelle formål.

 

Det er muligt at orientere sig nærmere om andre Oak-fondes aktiviteter på www.oakfnd.org.

 

 

Et løft af den grønlandske folkeskole

2018

 

Alle fem grønlandske kommuner er gået sammen om at udvikle og gennemføre et fælles skoleprojekt. Projektet skal resultere i, at folkeskoleeleverne i Grønland om fem år får bedre karakterer, og at flere unge vil fortsætte i uddannelse efter folkeskolen. Gennem projektet vil kommunerne - med teknologi som løftestang - gentænke de pædagogisk indsatser i folkeskolen og skabe grundlag for en ny måde at undervise og lære på.

 

At et helt land på denne måde tager et så radikalt og altomfattende spring ind i en ny undervisningsverden, gør dette projekt til et historisk projekt. Projektet kræver et stærkt samarbejde på tværs.

 

Kompetenceløft
Projektet, Et løft af den grønlandske folkeskole, gennemføres de næste fem år og omfatter alle skoler i landet. Det bærende i projektet er implementering af nye læringsformer gennem massiv kompetenceudvikling af lærerne. Dette skal føre til en undervisning, der sætter elevernes kreativitet og læring i centrum. Denne undervisningform vil ligeledes blive understøttet af nye undervisningsmaterialer udarbejdet af alle projektets samarbejdspartnere.

 

Digitalisering og internationalisering
Som en del af projektet udleveres iPads til alle landets elever, lærere og lærerstuderende. I et land, hvor skolerne ligger langt fra hinanden, kan teknologien gøre en forskel. Den bringer elever tættere på elever fra de andre skoler i landet. Det er samtidig målet, at eleverne med god hjælp fra lærerne, vil åbne sig mod verden, lære fremmedsprog og i det hele taget orientere sig globalt.

 

Teknologien bringer også lærerne tættere på andre lærere fra både ind- og udland, og projektet baner vejen for en lang række nye initiativer omkring fjernundervisning, e-læring, fælles online materialebiblioteker og videoplatforme for alle elever. Både den daglige undervisning og skolernes administration vil således blive IT-understøttet. Søkablet skal udnyttes.

 

Bredt samarbejde mod fælles mål
Kommunerne har i samarbejde med Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Uddannelsesstyrelsen og Institut for Læring udviklet projektet. Tæt tilknyttet projektet er nu også Telegrønland og flere lokale samarbejdspartnere kommer
løbende til.

 

Resultaterne vil blive dokumenteret af en uafhængig evaluering – støttet af en international rådgivningsgruppe. Projektet er støttet af fire fonde med 50 mio. kroner: VILLUM FONDEN, A.P. Møller Fonden og Hempel Fonden, der hver har givet tilsagn om at støtte projektet med 15 mio. kr., og Oak Foundation Danmark med 5 mio. kr.

 

·Projektets varighed: 5 år- 2018 - 2022

 

 

Hjem til dig

2018

 

Hjemløsetællinger hvert andet år viser, at mere end 2.300 unge i Danmark er hjemløse. Og tallet er stigende. Dette har givet baggrund for en samlet indsats i form af Hjem til alle alliancen iværksat af Bikubenfonden. Som et element i den indsats blev projektet ”Hjem til dig” sat i værk.

 

Projektet ’Hjem til Dig’ skal give unge på kanten af hjemløshed en ny mulighed, ved at familier i Danmark åbner deres hjem for de unge og lader dem blive en del af deres fællesskab. Forventningen er, at dette skridt ind i familierne styrker de unges udsatte hjemløses chandcer for at de finder et rigtig hjem, et stærkt fællesskab og en fast base. Projektet er inspireret af et projekt i England – Nightstop – som Oak Foundation ligeledes har været med til at finansiere. Projektet i Danmark er dog tilpasset danske forhold.

 

Indsatsens sigte er at forebygge hjemløshed blandt unge i aldersgruppen 18 – 29 år. Målgruppen er således unge, der står på kanten til at blive hjemløse. Formålet er at forebygge, at de unge mister tilknytning til sociale fællesskaber, uddannelse, arbejdsmarked og boligmarked. Eller at de, i værste tilfælde, udvikler tungere problematikker, så som misbrug, eller psykiske lidelser.

 

Projekt Hjem til Dig bygger på, at en ung person i alderen 18 – 29 år kan flytte ind hos en frivillig værtsfamilie, eller enkeltperson, som stiller et værelse til rådighed i 3-6 måneder og som har lyst til at invitere den unge ind som en del af familien. Den frivillige vært forpligter sig til at yde en indsats som ”ekstrafamilie” og til at være støtte og forpligtende netværk for den unge.

 

De unge forventes som udgangspunkt at have nogle sociale problemstillinger, og derfor brug for en mere nærværende og omfattende indsats, end kun et tilbud om et sted at bo.

 

Den unge bliver også tilbudt en mentorordning, som Ungdommens Røde Kors står for. Herved får den unge en ny ’frivilligven’ på samme alder og mulighed for at blive en del af andre unge-fællesskaber. Mentorordningen fortsætter efter, at den unge er flyttet fra værtsfamilien/personen (ca. 1 års forløb i alt).

 

Værtsfamilien/personen bliver klædt på til opgaven af Røde Kors, og løbende tilbudt relevant undervisning og sparring. Det inkluderer viden om unge og hjemløshed, samtaleteknikker, konfliktforebyggelse og -løsning, viden om det sociale system mm.

 

Hjem til dig er et samarbejde mellem Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Hjem til Alle Alliancen.

 

Projektet løber over tre år: 2018-2020 og er finansieret af Bikubenfonden, Oak Foundation Denmark og Røde Kors. Det samlede budget er 5.172.863 d. kroner. Heraf finansierer Oak Foundation Denmark 1.586.000 d. kroner.

 

 

 

Oak Foundation Denmark støttede opstarten af ILIK mentorprojekt i Det Grønlandske Hus.

Filmen portrætterer nogle af de grønlændere, som har fået hjælp til at finde fodfæste i Danmark gennem mentorprojektet ILIK. Der er nu lavet en film om projektet, der viser hvilken betydning dette projekt har